Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

Strefa ósmoklasisty

1480635
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
195
1995
5015
25988

Twoje IP: 3.235.101.141

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

fundacja POLSKA MIEDŹ

Archiwalna strona Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Raport z ewaluacji całościowej

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH COVID-19 W ŚWIETLICY

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH COVID-19 W ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZESZOTARACH

1. Od dnia 1 września 2020 r. w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach prowadzi się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

2. W pierwszym dniu korzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych przez dziecko, rodzic/prawny opiekun wypełnia stosowne dokumenty i oświadczenia oraz zobowiązuje się do natychmiastowego informowania szkoły o jakiejkolwiek zmianie informacji zawartych w oświadczeniach.

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z uczniami na terenie szkoły wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku

Czytaj więcej...

Wewnętrzny regulamin świetlicy

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.

 4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

 5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. Rodzic zobowiązany jest do poniesienia kosztów napraw szkód wyrządzonych przez swoje dziecko.

  Czytaj więcej...

Zasady rekrutacji do świetlicy

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 21.02.1994 r, (z późniejszymi zmianami z dnia 13 sierpnia 1999 r. Dz. U. Nr 41, poz.156) w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych.

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci klas I - VIII, na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora szkoły.

2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 • obojga rodziców pracujących,

 • pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko (dzieci),

 • matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • dzieci dojeżdżające do szkoły z poza Rzeszotar

 • inne w miarę posiadania wolnych miejsc.

  Czytaj więcej...

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH OD 2 WRZEŚNIA 2020r.

Rozkad jazdy 2020 2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

W trosce o bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej 1 września 2020r. nie odbędzie się uroczysty apel rozpoczynający nowy rok szkolny 2020/2021.

 • Każda klasa spotka się 1 września ze swoim wychowawcą w wyznaczonym miejscu/ klasie (bez udziału rodziców)

 • Rodzic/Opiekun uczniów z klas I- III przyprowadza tylko dziecko na rozpoczęcie do szkoły w określonym miejscu i czasie (bez wchodzenia do budynku szkoły i klasy).

 • Zajęcia wychowawcze 1 września 2020 r. potrwają ok. 30 min dla każdego oddziału

 • Bardzo prosimy rodziców, uczniów o:

 • niegromadzenie się pod szkołą,

 • zachowanie odpowiedniego dystansu,

 • przychodzenie o wyznaczonej godzinie.

 • więcej...

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH COVID-19

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W WARUNKACH COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZESZOTARACH W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.),

 • więcej...

 •  

Bezpieczny powrót do szkoły

bezp

bezp1